Minister Vehviläinen: Hårdare tag behövs för de ungas trafiksäkerhet

Uutinen 16.12.2009 09.05 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har idag tillsatt en arbetsgrupp för att utreda sätt att förbättra trafiksäkerheten för unga bilförare och mopedister.

"Bakom tillsättandet av arbetsgruppen ligger en tudelad utveckling av trafiksäkerheten. Även om säkerheten i vägtrafiken under de senaste åren långsamt har förbättrats har antalet förolyckade och skadade bland de unga, 15-24-åringarna, inte minskat. Så här kan det inte fortsätta. Jag vill att vi under vintern grundligt och utan förutfattade meningar överväger att ta i bruk också hårdare metoder för att förbättra trafiksäkerheten för de unga", säger trafikminister Anu Vehviläinen.

För att förbättra säkerheten för nya förare utreder arbetsgruppen begränsningar, så som 80-skylt eller andra åtgärder som begränsar den nya förarens hastighet, förbud att köra nattetid och förbud att ha öppnade alkoholdrycker i bilen. Beträffande mopedkörning ska arbetsgruppen granska sätt att minska trimningen av mopeder.