Ministeri Berner: Euroopan datataloudessa kasvun mahdollisuus

Uutinen 23.05.2017 14.29 fi en

Ministeri Anne Berner (Kuva: VNK/Piippo)

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon digitaalisten sisämarkkinoiden strategian välitarkastelusta osana komission toimikauden puolivälitarkastelua. Välitarkastelussa käydään läpi tehtyjä aloitteita muun muassa verkkokaupan, verkkovierailun ja henkilötietojen suojan osalta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa välitarkastelusta käyvän ilmi, että EU:n alueella on ollut huomattavaa kehitystä digitaalisten sisämarkkinoiden rakentamisessa. Esimerkiksi uudet tietosuojasäännöt ovat maailman kunnianhimoisimpia.

- Verkkoalustat, kyberturvallisuus ja datatalous ovat aiheita, jotka vaativat entistä enemmän huomiota, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner blogissaan Suomen pysyvän edustuston (EUE) verkkosivuilla.

Verkkoalustojen osalta valmisteilla on toimenpiteitä, joilla puututaan alustojen ja yritysten välisissä suhteissa havaittuihin epäoikeudenmukaisiin sopimusehtoihin ja kauppatapoihin. Myös laittoman sisällön poistamista halutaan tehostaa. Kyberturvallisuutta halutaan lisätä niin yhteiskunnan kannalta keskeisissä toiminnoissa kuin internetiin yhteydessä olevien laitteiden osalta.

Datatalouden alalla komissio valmistelee lainsäädäntöaloitetta muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisällä sekä aloitetta julkisen ja julkisesti rahoitetun datan saatavuudesta ja uudelleenkäytöstä. Komissio jatkaa arviointityötään dataan liittyvien vastuiden ja muiden esiin tulevien seikkojen osalta.

Euroopan datataloudessa on suuri kasvun mahdollisuus, jos politiikkatoimet ovat sille suotuisia.

– Datatalouden osalta tarvitaan hajanaisen sääntelyn sijasta yleisiä periaatteita, joita sovelletaan yli sektorirajojen, Berner kirjoittaa.

– Periaatteilla turvattaisiin toimenpiteiden johdonmukaisuus ja varmistettaisiin, että jokaisella sektorilla otetaan huomioon muun muassa tietosuoja ja yksilöiden oikeudet hallita dataansa. Näin varmistettaisiin digitaaliset sisämarkkinat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia luoda parempia palveluita ja jotka ottavat täysimääräisesti huomioon yksilön oikeudet digitaalimaailmassa, sanoo Berner.

Digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi nykyisen Euroopan komission prioriteeteista. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian avulla pyritään vahvistamaan kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja.

- Eurooppalaisista yrityksistä voi tulla datatalouden edelläkävijöitä, mikäli EU onnistuu tarjoamaan innovatiivisen ympäristön. Digitaaliset sisämarkkinat ovat saaneet lupaavan alun ja nyt on aika viedä sitä rohkeasti eteenpäin, toteaa Berner blogissaan.