Ministeri Berner ja maaneuvos Gunell: Yhteistyö vahvistaa

Uutinen 28.08.2015 12.52 fi sv

Suomen hallitus ja Ahvenanmaa voivat lähivuosina löytää rakentavia yhteistyön muotoja logistiikan ja digitalisaation aloilla, joiden kehittämisessä voidaan hyödyntää Ahvenanmaan merenkulku-, IT- ja logistiikkaosaamista. Pieni ja itsehallinnollinen Ahvenanmaa voi myös toimia uusien innovaatioiden testialueena.

Hallitus pitää Ahvenanmaan maakuntaa tärkeänä osana maatamme. Kokonaisuutena Suomi ei ole osiensa summaa vahvempi. Ahvenanmaa on itsehallinnon, merenkulun ja maantieteellisen sijaintinsa ansiosta taloudellisesti menestyvä alue. On tärkeää ylläpitää ja kehittää Ahvenanmaan kilpailukykyä, sillä se edistää koko maan tavoitetta nostaa talous jaloilleen sekä vauhdittaa kasvua ja vientiä.