Ministeri Harakka: Viestintäverkkojen kapasiteetti riittää poikkeustilanteessakin

Tiedote 27.03.2020 14.04 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)

Suuri osa yhteiskuntamme toiminnoista rakentuu tällä hetkellä viestintäverkkojen päälle. Verkkojen toimivuus kriisitilanteissa on elintärkeää.

- Jo vuosikymmenten ajan toteutettu Suomen aktiivinen viestintäpolitiikka takaa osaltaan sen, että verkkoja riittää ja kapasiteetti kestää myös nyt kun elämme näissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomen viestintäverkoissa päivittäinen puhe- ja dataliikenne kasvanut merkittävästi, teleoperaattoreilta saadun tiedon mukaan noin 10-30 prosenttia. Suomalaiset viestintäverkot ovat kestäneet erittäin hyvin tämän kuormituksen.

- Viestintäverkot on rakennettu käyttöä varten, pidämme huolen siitä, että ne kestävät nyt ja jatkossa, toteaa ministeri Harakka.

Viestintäverkkomme kiitettävän kapasiteetin lisäksi verkkojemme kyberturvallisuutta koskeva tilanne on hyvä.

- Etätyössä on tärkeää noudattaa työnantajan tai oppilaitoksen ohjeita turvallisen työskentelyn varmistamiseksi, muistuttaa ministeri Harakka.

Julkinen liikenne ei pysähdy liikkumisrajoitusten aikanakaan

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala tukee toimenpiteillään muita viranomaisia liikkumisrajoitusten toteuttamisessa.

- Julkinen liikenne ei pysähdy tässä koronatilanteessakaan. On elintärkeää, että liikenne ja joukkoliikenne toimivat kaikissa oloissa. Tavoitteena on mahdollistaa välttämätön työmatka- ja asiointiliikenne ja varmistaa palvelu kaikilla maantieteellisillä alueilla, toteaa ministeri Harakka.

- Julkisen liikenteen käyttö on kuitenkin jo vähentynyt ja vähenee entisestään. Tämän takia esimerkiksi vuorovälit voivat olla normaalia pitempiä, sanoo ministeri Harakka.

Tavaraliikenteen jatkuvuus elintärkeää

- Huoltovarmuuden ja talouselämän kannalta on tärkeää, että tavaraliikenne säilyy mahdollisimman normaalina, sanoo ministeri Harakka.

Liikenteen rajoittaminen Suomen ulkorajoilla ja Uudenmaan ja maakunnan välisellä rajalla ei koske tavaraliikennettä, eikä sen kuljetushenkilöstön tai muun kuljetusalan työntekijöiden välttämätöntä liikennettä.

- Poikkeustilanteessa on arvioitava myös mahdollisuuksia joustavuuteen, esimerkiksi säätämällä tarvittavia poikkeuksia voimassa olevaan lainsäädäntöön, jatkaa ministeri Harakka.

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä valtioneuvosto antoi 26.3.2020 asetuksen ajo- ja lepoaikoihin liittyvistä poikkeuksista, joilla turvataan osin tavara- ja linja-autoliikenteen jatkuvuutta vallitsevissa olosuhteissa.

Poliisi varmistaa tavara-, kuljetus- ja joukkoliikenteen mahdollisimman hyvän sujuvuuden muun muassa liikenteenohjauksella ja muilla vastaavilla keinoilla

Liikenne- ja kuljetusyritykset tarvitsevat tukea

Liikenne- ja kuljetusyritysten tilanne huolestuttaa ministeri Harakkaa.

- Yritykset tarvitsevat taloudellista tukea selvitäkseen kriisin yli, ja hallitus onkin valmistellut mittavan tukipaketin yritysten tukemiseksi, sanoo ministeri Harakka.

- Kiitän Huoltovarmuuskeskusta jo tehdyistä tukitoimista, joiden tarkoituksena on turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat Suomesta Ruotsiin sekä Baltiaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan

Lisätietoja:

erityisavustaja Matti Sadeniemi. p. 040 586 7234