Ministeri Huovinen: Joukkoliikennetukea tulevaisuudessa myös suuriin kaupunkeihin

Tiedote 16.11.2006 13.59 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen pitää tärkeänä, että suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä tuettaisiin tulevaisuudessa budjettivaroin.

Tähän saakka tukea on käytetty lähinnä liikennepalvelujen turvaamiseen maaseudulla, pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Parhaat mahdollisuudet kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä ovat kuitenkin suurissa kaupungeissa.

Huovinen käsitteli asiaa SDP:n järjestämässä joukkoliikenneseminaarissa 16. marraskuuta.

Kysymykseen tulisi kokonaan uusi budjettimomentti, eikä olemassa olevia tukia vähennettäisi. Tämä edellyttäisi joukkoliikennebudjetin kasvattamista. Tuen saamisen ehdoksi tulisi asettaa se, että kaupunkien panostukset joukkoliikenteeseen säilyisivät ennallaan tai nousisivat.

- Näin voitaisiin varmistaa, että valtion tuella olisi vaikutusta ja varat menisivät lipunhintojen alennuksiin, vuorotiheyden lisäämiseen ja palvelutason parantamiseen, Huovinen totesi.

Suurten kaupunkien ongelmat ja tarpeet ovat erilaisia kuin pienten syrjäseudulla olevien kuntien. Keinovalikoiman joukkoliikenteen järjestämiseen täytyy olla monipuolinen ja räätälöitävissä erilaisten alueiden tarpeisiin, Huovinen muistutti.

- Meillä on oltava selkeä näkemys siitä, mikä on joukkoliikenteen rooli yhteiskunnassa ja mihin suuntaan yhteiskunnan kehitystä halutaan joukkoliikenteellä ohjata. Jos halutaan alentaa ihmisten kynnystä vaihtaa oma auto bussiin tai junaan, pitää valtion tukieuroja lisätä. Pitää myös muistaa, että joukkoliikenteen edistäminen on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Huovisen mukaan joukkoliikenteen on sopeuduttava toimintaympäristön muutokseen: autoilun lisääntymiseen, väestön ikääntymiseen ja aluerakenteen keskittymiseen.Lisätietoja

erityisavustaja Pekka Salmi, puh. 050 565 8898