null Ministeri Huovinen: Lapset tarvitsevat ohjausta median käytössä

Ministeri Huovinen: Lapset tarvitsevat ohjausta median käytössä

Tiedote 24.05.2006 13.00 fi

- Viestinnän vallankumous tulee koteihin usein lastenhuoneiden kautta. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia median kuluttajia: he haluavat osallistua ja olla kanssakäymisissä muiden kanssa.

- Jokaisella sukupolvella on oma mediaympäristönsä ja siihen pitää suhtautua rakentavasti. Vanhempien tulee kuitenkin kantaa vastuunsa ja opastaa lapset harkittuun viestintävälineiden käyttöön. Näin totesi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen puhuessaan Lapsen ilot ja surut -seminaarissa eduskunnassa 24. toukokuuta.

- Erilaisten viestintäympäristöjen ongelmat on tiedostettu laajalti ja niiden eteen tehdään vakavasti töitä niin EU:ssa ja valtionhallinnossa kuin yrityksissä ja järjestöissä, ministeri Huovinen toteaa.

EU:n neuvostossa on vastikään sovittu suosituksista alaikäisten suojelun lisäämiseksi tietopalveluissa. Suosituksissa korostetaan mm. sitä että vanhemmat ja opettajat tarvitsevat tietoa keinoista tehdä uusista palveluista turvallisia. Lisäksi halutaan parantaa alaikäisille tarkoitetun laadukkaan sisällön ja palveluiden tunnistamista ja käyttöä.

Ministeri Huovinen toi esiin, miten viestinnän monimuotoistuminen asettaa haasteita vanhempien mediakasvatustyölle. Perinteistä aikaan ja paikkaan sidottua television katselua vanhempien on helpompi valvoa kuin satoja televisiokanavia, joita lapset ja nuoret voivat ottaa vastaan erilaisilla uusilla laitteilla. Televisionkatselu myös vähenee ja pelien ja muiden Internet-pohjaisten palvelujen käyttö kasvaa.

Ministeri Huovinen korosti, että vanhempien tulisi asettaa aika- ja sisältörajoituksia television ja Internetin käytölle. Hän pitää hyvänä, että televisiotoimijat ovat tehneet sopimuksia ja suosituksia ohjelmien sijoittelusta ja niistä varoittamisesta. Edelleen työtä kuitenkin riittää. Myös lasten etuja ajavat järjestöt ovat laatineet ohjeita vanhempien tueksi sekä lapsille ja nuorille itselleen.

- Ei jätetä lapsiamme yksin alati muuttuvaan mediaympäristöön, vaan tuetaan heidän kasvuaan vastuuntuntoisiksi viestintävälineiden käyttäjiksi, ministeri Huovinen vetoaa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Pekka Salmi, puh. 050 565 8898