Takaisin

Ministeri Huovinen: Logistinen kilpailukyky ja ilmastomuutoksen hillintä pystyttävä yhdistämään

Ministeri Huovinen: Logistinen kilpailukyky ja ilmastomuutoksen hillintä pystyttävä yhdistämään

Tiedote 01.02.2007 09.12 fi

- Seuraavan hallituksen ohjelmaan tarvitaan elinkeinoelämää tukevia liikennepoliittisia toimia. Erityisen tärkeää on, että liikennepolitiikka ja väylien rahoitus hoidetaan pitkäjänteisesti.

Näin totesi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen puhuessaan logistiikkaseminaarissa Helsingissä 1. helmikuuta.

- Ehdotukseni on, että uusi hallitus antaisi heti vaalikauden alussa eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon. Siinä linjattaisiin liikennepolitiikan suuntaviivat koko vaalikaudeksi. Selonteon pohjalta laadittaisiin vähintään 10 vuotta kattava liikenneväylien investointiohjelma.

Huovinen nostaisi hallitusohjelmaan myös ilmastonmuutoksen hallinnan,
logistisen kilpailukyvyn edistämisen ja merenkulun turvaamisen.

Suurimpana lähivuosien haasteena myös liikenteessä Huovinen pitää ilmaston lämpenemistä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vain muuttamalla Suomen liikennepolitiikan suuntaa.

Huovinen huomautti, että tienkäyttömaksujen käyttöönottoa on pohdittava huolellisesti. Transito-ongelmia on vähennettävä, mutta sen täytyy tapahtua tasapainoisella tavalla. - Itse olen huolissani liikenteen jo nyt suuresta maksurasituksesta. Dieselveron alentamisen kautta ei liikkumavaraa juuri löydy, koska olemme jo nyt lähellä EU:n alarajaa, ministeri totesi.

- Tulevan hallituksen on painotettava liikenteen energiatehokkuutta, maankäytön ja liikennejärjestelmän tehostamista, ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen kilpailukykyä sekä vaihtoehtoisia polttoaineita. Tavaraliikenteen verotus- ja hinnoittelujärjestelmän kokonaisuudistuksesta on avattava keskustelu.


- Logistiset kustannukset eivät saa olennaisesti heikentää kilpailukykyä ja työpaikkojen pysymistä Suomessa. Samalla on yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa löydettävä tehokkaita toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaikean yhtälön ratkaiseminen vaatii päättäväisyyttä ja aitoa yhteistyötä, Huovinen linjasi.