Takaisin

Ministeri Huovinen: Raskaan liikenteen rikkeisiin puututtava tehokkaasti

Ministeri Huovinen: Raskaan liikenteen rikkeisiin puututtava tehokkaasti

Tiedote 05.05.2006 10.16 fi

- Kuljetusalan kilpailu on johtanut siihen, että säädöksiä vähätellään ja jopa tietoisesti rikotaan. On syntynyt käytäntöjä, jotka heikentävät turvallisuutta. Tehostetulla valvonnalla tähän voidaan puuttua, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen sanoo.

Huovinen puhui raskaan liikenteen turvallisuudesta liikenneturvallisuustilaisuudessa Kotkassa 5. toukokuuta.

Huovisen mukaan ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen on yksi painopisteistä valtioneuvoston liikenneturvallisuudesta tekemässä periaatepäätöksessä. Tavoitteeseen pyritään mm. parantamalla valvontaa. Ajo- ja lepoaikojen sekä ylipainon ja kuorman sidonnan seurantaa tehostetaan. Lisäksi selvitetään, voidaanko ajonopeutta valvoa ajopiirturille tallentuneista tiedoista jälkikäteen. Lainmuutoksella siirretään vastuuta kuljettajien työnantajille ja muillekin kuljetusketjun osapuolille, jotka tekevät turvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä.

Turvallisuutta lisätään myös tehostamalla koulutusta ja tiedotusta, kehittämällä työterveyshuoltoa sekä hyödyntämällä viestintäteknologiaa informaation välittämisessä.

- Kauttakulkuliikenteen haitoista on keskusteltu paljon. Joissakin puheenvuoroissa on haluttu kokonaan lakkauttaa transitokuljetukset. Tavarakuljetukset ovat osa elinkeinoelämää ja niiden tehokas hoito on suomalaisten hyvinvoinnin edellytys. Kuljetukset on kuitenkin kyettävä hoitamaan niin, että haitat ovat mahdollisimman pienet ja vakavat onnettomuudet vältetään.

Liikenneväylien puutteet ovat liikenneministerin mukaan vakava huoli, mutta myös edistystä tapahtuu. Kaakkois-Suomessa suurista väylähankkeista käynnistyy ensi vuonna kaksi: valtatie kuuden Lappeenranta-Imatra perusparantaminen ja Lahti-Vainikkala-radan korjaus. Kumpikin parantaa liikenneturvallisuutta.Lisätietoja:
erityisavustaja Pekka Salmi, puh. (09) 160 28324 tai 050 565 8898