null Ministeri Kyllönen: Suomen merenkululle strategia

Ministeri Kyllönen: Suomen merenkululle strategia

Uutinen 09.02.2012 10.55 fi

- Olen käynnistänyt Suomeen merenkulun strategian laadinnan. Strategiassa on muiden muassa otettava kantaa väylämaksujärjestelmään, jäänmurtojärjestelmään, satamapolitiikkaan sekä siihen, miten sopeudumme laivaliikenteen kiristyviin rikkipäästörajoituksiin, sanoi Merja Kyllönen kertoi puhuessaan Logistiikkaseminaari 2012 -tapahtumassa.

- Väylämaksujärjestelmän hinnoittelua on muutettava ja koko järjestelmän toimivuus on punnittava uudelleen. Nykyinen väylämaksujärjestelmä perustuu 100-prosenttiseen kustannusvastaavuuteen. Kauppalaivat ja risteilyalukset kustantavat väylämaksuilla menot, jotka valtiolle väylänpidosta aiheutuvat. Maksut uhkaavat nykyjärjestelmällä karata käsistä, kun uusia jäänmurtajia hankintaan. ministeri Kyllönen muistutti.

Ministeri Kyllönen toivoo, että merenkulunstrategiassa käsitellään myös satamapolitiikkaa.
- Suomessa ei ole satamapolitiikkaa, vaan se koostuu kuudenkymmenen eri sataman erillisistä päätöksistä. Satamakeskustelu kääntyy Suomessa valitettavasti aina satamien määrään, vaikka kyse on logistiikan tehostamista. Satamat kuuluvat kuntien ja yksityisten yritysten toimivaltaan, eikä valtio ole siihen puuttumassa.

Merenkulun strategian laadintaan on pyydetty myös muita ministeriöitä mukaan. Tarkoitus on kuulla laajasti alan toimijoita ja elinkeinoelämää.