null Ministeri Lindén: Sähköiset palvelut kehittyvät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä

Ministeri Lindén: Sähköiset palvelut kehittyvät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä

Tiedote 16.06.2009 14.00 fi

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerivaliokunta käsitteli julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittämislinjauksia ja toimenpidesuunnitelmaa 16. kesäkuuta.

- Vaikka valtiovarainministeriön vetämä sähköisen asioinnin ohjelma SADe etenee, niin toimivimmat ja asiakaslähtöisimmät palvelut tuottaa edelleen yksityinen sektori. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä onkin vahvistettava, sanoo ministeri Suvi Lindén. Hän korostaa, että kehittämishankkeissa on ensisijaisesti hyödynnettävä markkinoilla jo olevia palveluita.

- Koordinoinnin keskittäminen valtiovarainministeriöön edellyttää myös vahvaa poliittista ohjausta sekä osaamista. Nyt tarvitaan johtajuutta, ei byrokratiaa, sanoo ministeri Lindén.

VN on sopinut tavoitteeksi sen, että kaikki keskeiset palvelut ovat sähköisiä vuoteen 2013 mennessä. Tästä tavoitteesta on pidettävä kiinni ja kaikkien kehittämistoimien tulee palvella vain ja ainoastaan tätä tavoitetta, painottaa ministeri Lindén.

Ensimmäisiä askelia on vuonna 2010 käyttöön otettava kansalaisen sähköinen asiointitili, jolle kerätään kansalaista koskevat viranomais- ja muut keskeiset päätökset.

- Asiointitili on kansalaisten arkea helpottava tietoyhteiskuntasovellus. Tili on yksi toimenpide, jolla Suomea vedetään takaisin kohti tietoyhteiskuntakehityksen kärkeä. Senkin toteuttamisessa pitäisi pyrkiä hyödyntämään markkinoilla jo olevia palveluita, toteaa ministeri Lindén.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö, Kristiina Pietikäinen, p.
(09) 160 28676, 040 522 2122
erityisavustaja Sami Paatero, p. (09) 160 28324