Takaisin

Ministeri Luhtanen: Hallitus valmis tunnustamaan liikenneinvestointien merkityksen - pitkäjänteisyys ykköstavoitteeksi

Ministeri Luhtanen: Hallitus valmis tunnustamaan liikenneinvestointien merkityksen - pitkäjänteisyys ykköstavoitteeksi

Tiedote 16.08.2004 10.46 fi

Liikenneinvestoinneille lisärahoitusta budjettiriihessä

Hallitusryhmien kesken on päästy alustavaan yhteisymmärrykseen siitä, että kaikki ne menolisäykset, jotka kertyneiden valtionomaisuuden myyntitulojen johdosta nyt ovat käytettävissä, kohdennetaan liikenneinvestointeihin, kertoi ministeri Luhtanen vihkiessään Oritkarin uuden terminaalin käyttöön Oulussa maanantaina 16. elokuuta. Tämä merkitsisi lähes 50 miljoonan euron lisäpanostusta liikenneinvestointeihin. Lisäpanostukset liikenneinfraan ovat myös yksi niistä keinoista, joilla hallitus on valmis tukemaan tulopoliittisen kokonaisratkaisun syntymistä.

- Liikenneinvestointien rahoitus nousee keskeiseen asemaan, kun ryhdymme keskiviikkona lämmittämään hallituksen budjettiriihtä. Huoli Suomen logistisesta kilpailukyvystä ja liikenteen toimivuudesta ylipäätään on heijastunut myös riihivalmisteluihin. Tulossa olevien lisäpanostusten kohdentamisessa luonnollisen lähtökohdan muodostaa liikenneinvestointeja pohtineen ministerityöryhmän esitys.

- Lisäbudjeteilla ja myyntituloista saatavalla lisärahoituksella vahvistetaan merkittävästi liikenteen rahoitusta. Kuitenkin väylänpidon suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä on voitava lisätä ja sovittava infran rahoituksesta pidemmällä aikavälillä ministerityöryhmän esityksen mukaisesti.

- Tästä syystä tulen ottamaan budjettiriihessä esille myös kysymyksen rahoituksen pitkäjänteisyydestä. Niin kansalaisten, elinkeinoelämän kuin alueidenkin kannalta on välttämätöntä, että hallituksen piirissä pyritään muodostamaan selvä näkymä loppuhallituskauden väylänpidon rahoituksesta. Pitkäjänteisyys on tarpeen myös väylänpidon tehokkuuden lisäämiseksi. Siis enemmän vähemmällä rahalla. Kysymys pitkäjänteisyydestä onkin muodostumassa hallituksen liikennepoliittisen tahtotilan todellisiksi puntariksi. Uskon kuitenkin, että tältäkin osin asiassa päästään eteenpäin, ministeri Luhtanen sanoi.

Ministeri Luhtanen aikoo esittää myös, että joukkoliikenteen tukemiseen osoitettavia määrärahoja lisätään siten, ettei rautateiden henkilöliikenteen eikä linja-autoliikenteen linjoja lopeteta. - Uskon, että pääsemme hallituksessa myös tässä asiassa hyvään ratkaisuun.