Ministeri Luhtanen: Kansalaiset keskustelemaan tietoturvasta

Tiedote 14.12.2004 15.25 fi

Tietoturvallisuudella on yhä merkittävämpi yhteiskunnallinen vaikutus. Jotta tuottavuutta ja kilpailukykyä voitaisiin nostaa, on sekä yritysten että kansalaisten osattava hyödyntää tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia mutta myös osattava torjua tietoturvallisuusuhkia.

Kansallinen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunta luovutti ensimmäisen tietoturvallisuusstrategian seurantaraportin liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle tiistaina 14. joulukuuta.

- Tietoturva ei ole enää pelkästään tekninen tai taloudellinen kysymys, vaan siitä on tullut mitä suuremmassa määrin poliittinen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä aloitteista tulee käydä avointa kansalaiskeskustelua. Tällainen asia on esimerkiksi velvollisuus tallentaa sähköisen viestinnän tunnistamistietoja poliisin tai muiden viranomaisten tarpeisiin, ministeri Luhtanen painottaa.

Luottamusta tietoyhteiskuntaan pyritään lisäämään 21 konkreettisen toimenpiteen ohjelmalla. Neuvottelukunta haluaa edelleen tehostaa työn etenemistä ja ehdottaa vuodelle 2005 neljää painopistettä. Niissä painottuvat toimet, joilla peruskäyttäjien tietoturvaosaamista pyritään nostamaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön tietoturvaohjelmalla lisätään luottamusta ja tietoturvaa sähköisiin palveluihin. Viestintävirastossa ylläpidettävän kansallisen tietoturvallisuusriskien tilannekuvan tarkoituksena on antaa toimijoille tietoa tietoturvallisuuden kehityksestä ja ajankohtaisista uhkista. Tietoverkkorikollisuus tietoturvallisuusongelmana hankkeessa kehitetään tietoverkkorikostutkinnan edellytyksiä ja keskitytään tietoverkkorikollisuutta ennaltaehkäisevään toimintaan. Kansalaisvalistuksessa painopisteenä on 8. helmikuuta vietettävä kansallinen tietoturvapäivä. Strategian muut hankkeet tukevat vahvasti näitä painopisteitä.

Ministeri Luhtanen korostaa tietoturvallisuustyön suurta merkitystä koko yhteiskunnalle.
- Tieto- ja viestintäteknologian käyttöön perustuva yhteiskunta on uudella tavalla haavoittuvainen. Vuosi 2003 ja tämä kuluva vuosi 2004 ovat olleet pahimpia virusvuosia. Ja pahempaa on varmasti tulossa. Luottamuksen rapistuessa palvelujen käyttö vähenee. Tietoturvallisuuteen liittyvät uhat ovat uhkaamassa koko tietoyhteiskunnan perustaa, ministeri Luhtanen painottaa.

Monilla tietoturvallisuuden osa-alueilla on edetty positiivisesti kuluvana vuonna. Tietoturvatietoisuus on noussut. Virustorjuntaohjelmistot, henkilökohtaiset palomuurit ja ohjelmistopäivitykset on havaittu tärkeiksi sekä kotitalouksissa että yritysmaailmassa. Vaikka tietoisuus on lisääntynyt, ongelmat eivät ole vähentyneet, vaan esimerkiksi ohjelmistohaavoittuvuuksia on hyödynnetty entistä enemmän.

Hallitus teki periaatepäätöksen kansallisesta tietoturvallisuusstrategiasta syyskuussa 2003. Strategian toimeenpanoa tukee ja seuraa kansallinen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunta.

Tietoturvallisuusstrategian mukaan tietoturvallinen yhteiskunta saavutetaan kehittämällä kansallista ja kansainvälistä alan yhteistyötä. Suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan, samoin tietoturvallisuusriskien hallintaa. Perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma turvataan ja tietoturvallisuustietoisuutta ja -osaamista lisätään.


Lisätietoja:
neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Harri Pursiainen,
puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola,
puh. (09) 160 28348, 0400 788 530