Takaisin

Ministeri Luhtanen: Kävelykaduille tulossa oma liikennemerkki ja säännöt

Ministeri Luhtanen: Kävelykaduille tulossa oma liikennemerkki ja säännöt

Tiedote 02.09.2005 13.35 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa kävelykaduille liikennesääntöjä ja liikennemerkkiä.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen kertoi asiasta vastatessaan kävelykatuja koskeneeseen eduskunnan kirjalliseen kysymykseen.

Esitys tieliikennelain muuttamiseksi on odotettavissa tämän vuoden loppuun mennessä. Kävelykatusääntöjen ja merkin toivotaan tulevan käyttöön ensi keväänä.

Kävelykatutyyppiset liikenneväylät ovat lisääntyneet kaupunkien keskustoissa. Nykyisin kävelykadun liikenteelle ei ole erillisiä säännöksiä eikä kävelykatua ole määritelty laissa. Käytännön liikennemerkkijärjestelyt vaihtelevat eri kaupungeissa ja ne ovat monin paikoin vaikeaselkoisia.

Uudella lainsäädännöllä on tarkoitus selkiyttää kävelykatujen liikennesääntöjä. Tulossa olevat liikennesäännöt koskevat mm. ajoneuvoliikenteen rajoittamista ja pyöräilyä kävelykadulla.

Sääntöjä kävelykaduille ovat ministeriöltä pyytäneet monet kaupungit. Kävelykadun liikennesääntöjä on valmisteltu viime vaiheessa yhteistyössä useiden kuntien, Suomen Kuntaliiton, Tiehallinnon ja ympäristöministeriön kanssa.


Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395