Takaisin

Ministeri Luhtanen: Kolmannen sukupolven matkaviestintään vauhtia - määräaikainen kytkykaupan salliminen pohdittavaksi

Ministeri Luhtanen: Kolmannen sukupolven matkaviestintään vauhtia - määräaikainen kytkykaupan salliminen pohdittavaksi

Tiedote 04.04.2005 09.08 fi

Kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja liittymien kytkykauppa saatetaan sallia määräajaksi. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen haluaa kuitenkin virittää ehdotuksesta keskustelua ennen kuin ottaa siihen itse kantaa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on ministeri Luhtasen toimeksiannosta mietitty toimenpiteitä ja tehty selvityksiä siitä, miten kolmannen sukupolven matkaviestintää voitaisiin edistää. Kolmannen sukupolven matkaviestinpalvelut kehittyvät jatkuvasti, ja monissa maissa ollaan Suomea pidemmällä niiden käytössä. Ministeriö haluaa vauhdittaa kehitystä eri tavoin.

Kytkykauppa sallittaisiin viestintämarkkinalain muutoksella. Lakiehdotus, joka sisältää myös monia muita ehdotuksia, on lähtenyt lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa.

Kytkykauppakiellon määräaikaisen purkamisen arvioidaan piristävän kolmannen sukupolven matkaviestintää. Se kannustaisi rakentamaan verkkoja ja kehittämään verkkoon kuluttajia kiinnostavia palveluita. Kytkykauppakiellon takia Suomessa käytetyistä matkapuhelimista enemmistö on edullisia laitteita, joita ei ole varustettu uusia palveluita varten. Kytkykauppa sallimalla kalliimmatkin laitteet tulisivat kaikkien ulottuville.

- Jos kytkykauppa sallittaisiin, kuluttajan oikeuksista olisi joka tapauksessa pidettävä hyvää huolta, sanoo ministeri Luhtanen. Siksi mahdollisesta laista suunnitellaan vain kolmivuotista. Teleyritys saisi sitoa kuluttajan vain vuoden mittaisiin sopimuksiin. Mahdollinen kytkykauppa olisi rajoitettava kolmannen sukupolven matkapuhelimiin. Gsm-puhelimen ja liittymän kytkykauppa jäisi edelleen kielletyksi. - Kypsillä gsm-markkinoilla kytkykauppa voisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä, toteaa Luhtanen.


NMT450-taajuuksilla kilpailua 3G:lle

Hallituksen helmikuussa uudistamassa laajakaistastrategiassa korostetaan langattoman laajakaistan vauhdittamista. Parhaillaan haussa olevalla NMT450-taajussalueen toimiluvalla edistetään harvaan asuttujen alueiden ja syrjäseutujen laajakaistaratkaisuja. Toimiluvan hakuaika päättyy huhtikuun lopussa ja se myönnettäneen kesäkuussa. Uuden palvelun odotetaan kilpailevan myös UMTS-palvelujen kanssa.

Ministeriö on jatkanut kolmella viikolla Tele2:lle annettua määräaikaa esittää UMTS-verkon rakentamissuunnitelmansa. Yhtiön tulee kertoa ne 25. huhtikuuta mennessä, jonka jälkeen ministeriö päättää mahdollisista jatkotoimista.

Televisio- ja radiolainsäädäntöä muuttamalla aiotaan yksinkertaistaa televisiokuvan välitystä matkaviestimiin. Ministeriö aikoo antaa kesäkuussa asiasta hallituksen esityksen. Tarvittavat toimiluvat pannaan hakuun ja myönnetään niin, että toiminta voi sujuvasti käynnistyä sitten kun palvelut ovat valmiita kuluttajamarkkinoille.

Maaliskuun alusta voimaan tulleen radiolain muutoksen perusteella Viestintävirasto saa järjestellä operaattoreille annettuja taajuuksia uudelleen kilpailutilanteen mukaan. Ministeriö edellyttää, että Viestintävirasto jakaa taajuuksia niin, että myös kolmannen sukupolven verkkojen tarjonnassa on hyvät edellytykset operaattoreiden kilpailulle.

Ministeriö myös arvioi syksyyn mennessä, antaako Internet-puheluiden yleistyminen aihetta muuttaa säädöksiä ja mikä vaikutus EU:n toimilla on Suomen markkinoille. Ministeriö keskustelee parhaillaan sidosryhmien kanssa Internet-puheluiden vaikutuksista telepalveluiden tarjontaan. Internet-puheluita voidaan soittaa myös langattomien laajakaistayhteyksien kautta. Viestintävirastossa selvitetäänkin langattomien tekniikoiden sääntelytarpeita ja sääntelyn vaikutuksia

Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742