Takaisin

Ministeri Luhtanen puhui liikenneinvestoinneista

Ministeri Luhtanen puhui liikenneinvestoinneista

Tiedote 11.02.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen käsitteli liikenneväyläpolitiikkaa pohtivan ministerityöryhmän lähiaikoina julkistettavaa ehdotusta Talvitiepäivien avajaisissa Mustasaaressa keskiviikkona 11. helmikuuta pitämässään puheessa.

Pohjanmaan-vierailun toinen kohde oli Kokkola, jossa Luhtanen puhui AWT-kuljetusterminaalin peruskiven muurauksessa.

Luhtanen totesi tieverkon olevan kansallisomaisuutta, jota tulee vaalia. Tiestöä on hoidettava päivittäin. Joskus on tarpeen kunnostaa perusteellisemmin olemassa olevaa tiestöä. Uusiakin yhteyksiä tarvitaan olosuhteiden muuttuessa.

Luhtasen johtama ministerityöryhmä on juuri saamassa valmiiksi ehdotuksen tämän hallituskauden liikenneinvestoinneista. Työryhmä on myös linjannut seuraavaa kymmenvuotiskautta liikenneväylien pidossa. Ehdotus julkistetaan lähiaikoina.

Työryhmä uskoo löytäneensä ratkaisun, joka luo edellytyksiä talouden kasvulle, helpottaa kansalaisten jokapäiväistä liikkumista ja edistää valtakunnan osien tasapainoista kehitystä.

- Yksi työn johtoajatuksia on saada liikenneväyliä koskeva suunnittelu pitkäjänteisemmäksi. Siirtyminen vuotuisista budjettipäätöksistä monivuotisiin investointiohjelmiin tuo merkittävät säästöt mm. siksi, että maarakennusmarkkinoilla voidaan varautua tulevien vuosien resurssitarpeeseen, Luhtanen sanoi.

Suomi on viimeisiä Euroopan maita, joissa ei vielä ole siirrytty monivuotisiin investointiohjelmiin. Luhtanen pitää erittäin tärkeänä, että työryhmän tekemät esitykset tältä osin tulevat käyttöön.

- Suuri haaste työryhmälle on ollut, että hallituskaudelle on varattu rahoitus vain E18-moottoritien Muurlan Lohjan välisen osuuden rakentamiseen. Kaikkien muiden hankkeiden rahoitus on auki. Varsinainen ongelma ei ole niinkään kehysrahoituksen niukkuus vaan se, kuinka investointeja käsitellään valtion talousarviossa vuotuisten käyttömenojen seassa.

- Mielestäni investoinnit on käsiteltävä eri tavoin kuin käyttömenot. Kuntasektorilla investoinneille on oma budjettinsa, tulevaisuudessa tätä pitäisi harkita valtion puolellakin.

- Liikenneväyläinvestointeja ei saa nähdä pelkkänä menoeränä, vaan on otettava huomioon myös niistä saatavat hyödyt tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Voi kysyä, onko meillä varaa olla investoimatta ja menettää investoinneista tulevaisuudessa saatavat hyödyt, Luhtanen sanoi.