Takaisin

Ministeri Luhtanen: Tierahoitukseen uusia malleja ja selvät monivuotiset suunnitelmat

Ministeri Luhtanen: Tierahoitukseen uusia malleja ja selvät monivuotiset suunnitelmat

Tiedote 12.04.2005 15.00 fi

- Teiden rahoittamiseen on haettava uusia malleja luovasti ja käytännönläheisesti. Pääpaino on pantava siihen, miten rahoitustavat voidaan käytännössä toteuttaa.

- Vaihtoehtoisista rahoitusmalleista on riittävästi tietoa. Ongelma on siinä, että uusien mallien käyttöönotosta on vaikea päättää, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen katsoo. Luhtanen puhui 12. huhtikuuta tierahoitusseminaarissa Helsingissä.

Ministeri Luhtanen kertoi, että liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut johtotason työryhmän pohtimaan tienpidon rahoitusta. Ryhmän tehtävänä on laatia ehdotus siitä, miten tienpidon pitkäjänteisyyttä lisääviä rahoitustapoja saataisiin käyttöön.

Luhtanen kertoi odottavansa työryhmältä selkeää suunnitelmaa ja aikataulua siitä, miten ehdotetut toimet tulisi ottaa käyttöön. Lakimuutoksia vaativat ehdotuksetkin ovat tervetulleita, jos ne edistävät asioiden järkevää hoitoa.

Viime aikoina julkisuudessa on noussut esiin korvamerkityillä verotuloilla toimivan tierahaston perustaminen. Luhtanen jättää työryhmän mietittäväksi, pitäisikö tätä mallia miettiä tarkemmin.

Työryhmälle on annettu vuosi aikaa. Sen tulee kuitenkin raportoida mahdollisista uusista rahoitusratkaisuista liikenne- ja viestintäministeriölle jo ennen tulevan kesän budjettiriihtä. Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria.


Tienpidon pitkäjänteisten rahoitustapojen käyttöönottoa selvittävän työryhmän kokoonpano:

Työryhmän puheenjohtaja: toimitusjohtaja Matti Vuoria

Työryhmän jäsenet: valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä, johtaja Leena Karessuo Kuntaliitosta, linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale Valtiokonttorista, johtava asiantuntija Raimo Mansukoski Elinkeinoelämän keskusliitosta, johtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista, pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinnosta, lainsäädäntöneuvos Tytti Noras valtiovarainministeriöstä sekä rakennusneuvos Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä.


Infrafoorumi jatkaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on myös asettanut liikenneväyläneuvottelukunnan vuosiksi 2005 -2007. Neuvottelukunta jatkaa tammikuussa raporttinsa luovuttaneen infrafoorumin työtä.

Neuvottelukunta toimii julkisen ja yksityisen sektorin sekä liikenneväylien käyttäjien yhteistyöelimenä. Lisäksi neuvottelukunta ottaa kantaa liikenneväylien ylläpidon periaatteisiin, toimii Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen yhteisenä neuvottelukuntana liikenneväyläasioissa sekä tarkastelee maa- ja vesirakennusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja sen kohdentamista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii YIT-yhtymän toimitusjohtaja Reino Hanhinen, varapuheenjohtajana Suomen kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja pääsihteerinä rakennusneuvos Juhani Tervala.

Neuvottelukunta raportoi vuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325, 040 779 3436
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260