null Ministeriet fick utredningar om privat bruk av bogserarrederiets båt

Ministeriet fick utredningar om privat bruk av bogserarrederiets båt

Tiedote 30.10.2007 13.29 sv

Kommunikationsministeriet har av Sjöfartsverkets generaldirektör och av Lotsverket fått utredningar om eventuellt privat fritidsbruk av en motorseglare som ägs av bogserarrederiet Alfons Håkans Ab.

Sjöfartsverkets generaldirektör Markku Mylly har också personligen hörts vid ministeriet.

Enligt sin utredning har generaldirektör Mylly hyrt båten Anneli för personligt bruk 20-27.6.2004. För bruket av båten betalade han 500 euro i hyra.

Kommunikationsministeriet har beslutat göra en bedömning av ärendet och fatta beslut om fortsatta åtgärder om en vecka.

Enligt den utredning som Lotsverket har gett använde verkets operativa direktör Jouni Kokkonen båten under tre dagar år 2002. Kokkonen var då i Sjöfartsverkets tjänst.
Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742