null Ministerineuvosto käsitteli Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän tulevaisuutta

Ministerineuvosto käsitteli Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän tulevaisuutta

Tiedote 31.03.2011 16.41 fi

Brysselissä 31. maaliskuuta kokoontuneet liikenneministerit keskustelivat eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (Galileo ja Egnos) tulevaisuudesta. Galileo-järjestelmän 18 ensivaiheen satelliittia on tarkoitus laukaista ja palvelut aloittaa vuoteen 2014 - 2015 mennessä. Järjestelmän on tarkoitus olla kokonaan valmis vuonna 2019 - 2020. Hankkeen jatkorahoituksesta sovitaan tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Monet jäsenmaat edellyttivät komissiolta tarkempia arvioita ohjelmien kustannuksista ja riskeistä. Neuvosto hyväksyi aiheesta päätelmät komission tammikuussa 2011 julkaiseman ohjelmien väliarvion pohjalta. Suomi tuki päätelmiä ja nosti keskustelussa esille erityisesti Egnos-ohjelman kattavuuden Suomen alueella.

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen päätösehdotuksesta Galileo-ohjelman julkisesti säännellyistä palveluista. Näiden viranomaisille (esim. hätäpalvelut, tulli, poliisitoimi ja puolustus) suunnattujen palveluiden käyttö tulee olemaan jäsenmaille vapaaehtoista. Suomi tuki puheenjohtajan ehdotusta yleisnäkemykseksi.

Liikenneneuvosto keskusteli myös Euroopan meriturvallisuusviraston EMSA:n toimivaltuuksien laajentamisesta ja hallintorakenteiden muuttamisesta. Komission ehdottamien muutosten taustalla on EMSA:n roolin selkeyttäminen ja toimivaltuuksien laajentaminen vastaamaan merenkulkua koskevan sääntelyn kehitystä. Suomi piti ehdotettuja muutoksia perusteltuina.

EU:n komissio esitteli kokouksen yhteydessä myös maanantaina julkaistun nk. liikenteen valkoisen kirjan eli EU:n liikennepolitiikan pitkän tähtäimen ohjelman. Ministerit keskustelevat valkoisen kirjan sisällöstä kesäkuussa järjestettävässä liikenneneuvostossa.

Lentoliikenneasioissa neuvosto hyväksyi päätöksen allekirjoittaa yhteistyöpöytäkirja EU:n ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kesken sekä valtuutuksen komissiolle aloittamaan neuvottelut Sveitsin kanssa lentoliikennesopimuksen muuttamisesta.

Liikenneneuvostossa nousi esiin myös Japanin tilanne. Komissio kertoi, että Japanin päälentoasemat ja -satamat ovat auki eikä terveysriskiä ole. Mahdollisten säteilyrajojen osalta komissio peräänkuulutti yhteistä lähestymistapaa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894
ylitarkastaja Hannu Laurikainen, puh. 0400 969 293