Ministerineuvostossa esillä alusten rikkipäästöt

Uutinen 20.12.2012 16.56 fi

EU:n liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla harmonisoidaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisia katsastuksia.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 20.12.2012. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Komissio ehdotti alun perin, että katsastusten piiriin kuuluisivat myös mopot ja moottoripyörät, mutta tämä vaatimus on neuvostokäsittelyn kuluessa poistunut. Uutena luokkana määräaikaiskatsastusten piiriin tulisivat kaupallisiin tavarankuljetuksiin käytettävät liikennetraktorit. Suomi on käsittelyn aikana pitänyt tärkeänä riittävän kansallisen joustavuuden säilyttämistä.

Ranska esitti neuvostossa huolensa vuoden 2015 alusta tiukentuvien rikkimääräysten vaikutuksesta merenkulkuun ja sen aiheuttamasta mahdollisesta kuljetusten siirtymästä maakuljetuksiin. Ranska piti kustannuksia lisäuhkana Euroopan kilpailukyvylle ja esitti, että tilanteen ratkaisemisesta tulisi keskustella EU-maiden kesken.

- Suomi on jo pitkään tuonut esille rikkipäätöksen aiheuttamia kilpailukykyvaikutuksia. Suomessa kansallinen työryhmä on etsinyt ratkaisuja, joilla rikkipäätöksen vaikutuksia teollisuudelle voitaisiin lieventää. Siksi kannatamme Ranskan ehdotusta, että EU:n puitteissa keskustellaan mahdollisista ratkaisukeinoista, liikenneministeri Merja Kyllönen kertoi ministerikollegoilleen.

Komissaari Kallas ihmetteli jäsenvaltioiden heräämistä keskusteluun tässä vaiheessa, kun IMO-päätös on vuodelta 2008 ja päätökset EU-direktiivistäkin jo tehty. Kallas muistutti, että Suomea lukuun ottamatta kukaan ei ole ottanut tätä esille aiemmissa vaiheissa. Kallas korosti tarvetta keskittää voimat täytäntöönpanotoimiin. Hän piti poliittisesti erittäin vahingollisena asian nostamista esille IMO:ssa.