Takaisin

Ministeriö pyytää selvitystä yksityiseltä luotsausfirmalta

Ministeriö pyytää selvitystä yksityiseltä luotsausfirmalta

Tiedote 16.08.2007 16.12 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt selvityspyynnön Baltic Pilot -nimiselle yritykselle. Yritys on ilmoittanut ryhtyvänsä tarjoamaan yksityisiä luotsauspalveluita.

Ministeriö haluaa elokuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin säännöksiin yhtiö katsoo toimintansa perustuvan. Ministeriö haluaa myös tietää, miten ja kuinka laajasti luotsaustoimintaa olisi tarkoitus harjoittaa.

Luotsauslaki uudistettiin Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä vuoden 2004 alusta. Samassa yhteydessä perustettiin valtion omistama Luotsausliikelaitos, jolle siirrettiin aiemmin Merenkulkulaitoksen tehtävänä ollut luotsauspalveluiden tuottaminen.
Lisätietoja
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg,
puh. (09) 160 28474, 040 837 8794
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman,
puh. (09) 160 28009, 0400 659 324