null Ministeriölle liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta

Ministeriölle liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta

Uutinen 09.03.2009 16.05 fi

Valtioneuvosto asetti liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Lisäksi se osallistuu valtakunnalliseen liikenneturvallisuuspolitiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukuntaa koskevat säännökset uudistettiin vuonna 2008 liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelun ja toteutumisen parantamiseksi. Myös neuvottelukunnan tehtäviä ja kokoonpanoa muutettiin.

Neuvottelukunta toimii kolme vuotta kerrallaan. Neuvottelukunnan toimikausi on 16.3.2009 - 15.3.2012. Uusi neuvottelukunta koostuu ministeriöiden edustajista sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jotka tehtäviensä kautta edistävät liikenneturvallisuussuunnitelman toimeenpanoa. Neuvottelukunta asettaa työjaoston hoitamaan valmistelutehtäviä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhani Tervala ja varapuheenjohtajana ministeriön liikenneneuvos Anneli Tanttu.

Jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet:

hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen,
varajäsen yli-insinööri Juha Valtonen, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Lena Andersson,
varajäsen neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriö

poliisijohtaja Jorma Toivanen,
varajäsen poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen, sisäasiainministeriö

aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski,
yli-insinööri Petteri Katajisto, ympäristöministeriö

Johtaja, LKT Tapani Melkas,
ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö

ylijohtaja Sakari Karjalainen,
opetusneuvos Tarja Riihimäki, opetusministeriö

johtaja Aulis Nironen,
liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Tiehallinto

ylijohtaja Kari Wihlman,
viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko, Ajoneuvohallintokeskus

toimitusjohtaja Matti Järvinen,
tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin, Liikenneturva

Liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala,
liikennepoliisitarkastaja Jarmo Rintanen, Liikkuva poliisi

toimitusjohtaja Ulla Niku - Koskinen,
liikenneturvallisuusjohtaja Pekka Sulander, Liikennevakuutuskeskus

liikenneinsinööri Silja Siltala,
erityisasiantuntija Juha Karvonen, Suomen Kuntaliitto ry

osastopäällikkö Pekka Rintamäki,
erikoissuunnittelija Sonja Heikkinen, Etelä-Suomen lääninhallitus (aluehallinto)