Ministeriryhmä linjasi Suomen digikompassiluonnoksen lausuntokierroksesta

Tiedote 25.03.2022 16.50 fi sv en

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. (Kuva: VNK)

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä päätti, että luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi lähetetään lausuntokierrokselle. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.

Ministerityöryhmä päätti lausuntokierroksesta kokouksessaan 25. maaliskuuta. Lausuntokierroksen on tarkoitus alkaa 31. maaliskuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministerityöryhmä käsittelee mahdolliset muutokset, minkä jälkeen kansallista kompassia tarkastellaan vielä EU:n digitaalista kompassia vasten.

Suomen digitaalisen kompassin on tarkoitus valmistua julkaistavaksi syksyllä 2022.

Kestävyys ja luottamus digikompassin läpileikkaavia teemoja

Digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio sekä julkisten palveluiden digitalisointi. Kompassiin on koottu jokaisen osa-alueen alle priorisoidut tavoitteet vuoteen 2030. Lisäksi kompassiin on tunnistettu kaikille osa-alueille yhteisiä, läpileikkaavia teemoja, jotka ovat avainasemassa uudenlaisten, digitalisaatioon pohjautuvien toimintamallien rakentamisessa.

Läpileikkaavat teemat ovat:

1) Digitaalinen yhdenvertaisuus, esteettömyys ja kaikki huomioiva digisiirtymä.

2) Yhteiskunnassa on korkea luottamus digitaalisiin palveluihin.

3) Ratkaisut tukevat kestävyyttä ja digivihreä siirtymää.

4) Teknologianeutraalius lainsäädännön ja valintojen pääperiaatteena.

5) Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat sisäänrakennettuina kaikkiin ratkaisuihin.

6) Reilu ja vastuullinen datatalous kaikkien ratkaisujen lähtökohtana.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi on tarkoitus lähettää lausunnoille 31. maaliskuuta. Tämän jälkeen kompassin valmistelu jatkuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Digikompassin on tarkoitus olla valmis julkaistavaksi syksyllä 2022.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293

digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117

alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 149