null Ministerit Vehviläinen ja Lehtomäki: Ratkaisu Merentutkimuslaitoksesta tehdään vakaan harkinnan perusteella

Ministerit Vehviläinen ja Lehtomäki: Ratkaisu Merentutkimuslaitoksesta tehdään vakaan harkinnan perusteella

Tiedote 16.05.2008 14.43 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö tiedottavat

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämiseksi. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja 47 taholta. Lausuntojen antamisaika päättyi tällä viikolla.

Oikeuskansleri on lausunnossaan painottanut eri vaihtoehtojen punnintaa myös hallituksen esitystä ja sen perusteluja kirjoitettaessa. Liikenneministeri Anu Vehviläinen ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki korostavat, että hallituksen esityksen jatkovalmistelussa oikeuskanslerin kommentit otetaan vakavasti huomioon. Eri tahojen vuorovaikutusta on syytä parantaa.

Oikeuskansleri painotti lausunnossaan myös hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä. Uudistusesitystä tehtäessä Merentutkimuslaitoksen henkilökunnan näkemyksiä on kuultu valmistelun eri vaiheissa. Ministerit Lehtomäki ja Vehviläinen vierailevat aiemmin sovitun mukaisesti Merentutkimuslaitoksella juhannusviikolla. Myös tuolloin henkilökunnalla on mahdollisuus käydä keskustelua suoraan asiasta vastaavien ministerien kanssa.

Merentutkimuksen järjestämistä on selvitetty useita kertoja ja tehty erilaisia ratkaisuehdotuksia viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Nyt toteutettavan olevan uudistuksen tavoitteena on koota hajallaan oleva merellinen tutkimus vastaamaan paremmin tuleviin tarpeisiin sekä lisätä vaikuttavuutta ja yhteistyötä. Sektoritutkimuksen tavoitteiden kannalta kokonaisvaltaisen lähestymistavan vahvistaminen on välttämätöntä.

Lisätietoja:

Pekka Plathan, ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 050 566 8176
Helena Pakarinen, ministerin Lehtomäen erityisavustaja, ympäristöministeriö, puh. 050 388 0011