Takaisin

Ministerityöryhmä: Merenkulkulaitoksen ja Rautatieviraston toimintojen sijoittumisesta lisäselvitykset

Ministerityöryhmä: Merenkulkulaitoksen ja Rautatieviraston toimintojen sijoittumisesta lisäselvitykset

Tiedote 17.03.2005 13.35 fi

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on palauttanut Merenkulkulaitoksen ja Rautatieviraston alueellistamisesitykset liikenne- ja viestintäministeriölle lisäselvitysten tekemistä varten.

Ministerityöryhmä käsitteli alueellistamisselvityksiä 17. maaliskuuta.

Ennen lisäselvitysten valmistumista hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä ei näe tarvetta käsitellä kummankaan viraston alueellistamista valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvostokäsittelyä on suositellut alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä.


Turun meriklusterin hyödyt Merenkulkulaitoksen toiminnoille selvitetään

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä haluaa liikenne- ja viestintäministeriön arvioivan, miten Turussa olevaa meriklusteriosaamista voidaan hyödyntää kehittämällä Turussa jo olevia Merenkulkulaitoksen toimintoja ja keskittämällä sinne uusia toimintoja. Ministerityöryhmä edellyttää, että ministeriö laatii lisäselvityksen ja tuo sen erikseen ministerityöryhmän käsiteltäväksi. Selvityksestä tulee käydä ilmi, minkä suuruiset kustannukset esitetyistä toimista aiheutuvat valtiolle.

Rautatieviraston sijaintivaihtoehtoja vertaillaan vielä

Ministerityöryhmä palautti myös Rautatievirastoa koskevan esityksen liikenne- ja viestintäministeriölle sijoituspaikkavaihtoehtojen paremmuusjärjestyksen arvioimiseksi. Ministerityöryhmä edellyttää, että ministeriö laatii lisäselvityksen, josta käyvät ilmi vaihtoehtojen vertailussa käytetyt arviointiperusteet sekä niille annettu painoarvo. Tämä lisäselvitys, jonka pitää sisältää myös kustannusvaikutukset, tulee tuoda ministerityöryhmän käsiteltäväksi.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325
Rautatievirasto/hallitusneuvos Hannu Pennanen, LVM, puh. (09) 160 28470
Merenkulkulaitos/pääjohtaja Markku Mylly, puh. 020 448 4201