null Mittaristo konesalien energiatehokkuudelle

Mittaristo konesalien energiatehokkuudelle

Uutinen 01.09.2014 12.09 fi

Taimia (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tietokonesalien ympäristöluokituksen, jonka tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä taloudellisille ja ympäristövaatimukset täyttäville tietokonesaleille.

Tietokonesalien (palvelinkeskusten) energiatehokkuutta kuvaavaa ympäristöluokitusta (TIKO) on tarkoitus kehittää edelleen niin, että se toimisi työkaluna muun muassa ympäristövaikutuksiltaan kestävien ja taloudellisten konesalien suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.

Tietokonesalit kuluttavat huomattavat määrät sähköä, joten salien energiatehokkuus on huomattava arvo ja kilpailutekijä konesaleja ylläpitäville ja niissä toimiville yrityksille. Tietokonesaliliiketoiminnan nopea kasvu on merkinnyt myös energiankulutuksen yleistä kasvua.

Luokituksen valmistelussa on käyty läpi laaja tieteellinen aineisto sekä poimittu Suomen olosuhteisiin sopivat näkökulmat alan toimijoiden parhaista käytännöistä ja kansainvälisistä kiinteistöjen ympäristöluokituksista.

Luokitus korostaa numeerisia arvoja ja mittareita, jotta tiedot ovat mahdollisimman hyvin vertailtavissa. Sen mukaisesti tietokonesalihanke arvioidaan ja pisteytetään seitsemällä osa-alueella: johtaminen, operatiivinen toiminta, energia, kestävä kehitys, vesi, jätteet ja saasteet, sekä hankintaprosessi. Lisäksi hanke voi saada lisäpisteitä uusista kestävää kehitystä ja toimialan elinvoimaisuutta tukevista ratkaisuista.

Luokituksesta on omat versiot uusille konesalihankkeille, olemassa oleville konesaleille sekä konesalipalveluita ostaville asiakkaille.

Seuraavaksi tavoitteena on pilotoida luokitusta konesalihankkeen yhteydessä ja päivittää pilotoinnin pohjalta luokitusta.

Konesalien ympäristöluokitus (TIKO) on liikenne- ja viestintäministeriön Vihreä ICT -toimintaohjelman ensimmäinen toteutunut toimenpide. Vihreä ICT -toimintaohjelma on osa ministeriön viestintäpolitiikan älystrategiaa eli Kide-ohjelmaa.