null Mobilia kerää muistitietoa Tielaitoksen historiasta

Mobilia kerää muistitietoa Tielaitoksen historiasta

Uutinen 29.03.2010 11.25 fi

Liikennevirasto ja Destia Oy, tukenaan liikenne- ja viestintäministeriö ja Infra ry, keräävät muistitietoa Tielaitoksen jakamisesta vuoden 2001 alusta lukien kahdeksi eri toimijaksi, Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi.

Uudistuksen tarpeellisuus ja toteuttamistapa herättivät aikanaan vilkkaan mielipiteenvaihdon. Mobilian toiveena onkin saada kerätyksi aikakauden eläneiden henkilöiden omakohtaisia tuntemuksia ja kokemuksia ajasta.

Jokaisella, jolla on muistoja aikakaudesta, on mahdollisuus vastata aihetta koskevaan internetkyselyyn osoitteessa https://www.lvm.fi/broken-link?oldLink=http://www.mobilia.fi/Mobiliankyselyt.html.

Kyselymateriaali tallennetaan valtakunnallisen liikennealan museon Mobilian arkistoon. Sitä käytetään lähteenä Tielaitosuudistuksesta kertovassa kirjassa, joka julkaistaan alkuvuonna 2011.

Mobilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo. Sen tehtävä on suomalaisen tieliikenteen historiatiedon tallentaminen, tutkiminen ja esittäminen.