null Mobilt körkort som komplement till det traditionella körkortet

Mobilt körkort som komplement till det traditionella körkortet

Tiedote 10.01.2019 13.35 fi sv en

Mobila körkort användas i en mobil enhet. (Foto: Traficom / Mikko Immonen)

En ändring av körkortslagen gör det i fortsättningen möjligt för förare i vägtrafiken att visa sin körrätt även digitalt med ett så kallat mobilt körkort. Det mobila körkortet kan laddas ner i mobila enheter som en frivillig och avgiftsfri tilläggstjänst som kompletterar det traditionella körkortet.

Det mobila körkortet är en digital trafiktjänst som underlättar vardagen och ett praktiskt exempel på regeringens avregleringsprojekt. Det mobila körkortet har testats i appen Autoilija administrerat av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Det är viktigt att dataskyddet och informationssäkerheten i tjänsten har säkerställts innan den tas allmänt i bruk.

En annan ändring i körkortslagen är att körkort utfärdade på Färöarna och Grönland godkänns för att framföra fordon i Fastlandsfinland under högst ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Ändringen gäller körkort för bil i kategori B och motorcykelkörkort. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort krävs det att körkortsinnehavaren avlägger motsvarande förarexamen i Finland.

Båda ändringarna gäller Fastlandsfinland.

Regeringen framställde den 10 januari 2019 att ändringarna av körkortslagen ska stadfästas.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen den 11 januari 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 februari 2019.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2532, Twitter @Wirensini
Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2016