null Moduulirekkojen jäsenvaltioiden rajat ylittävään käyttöön ei uusia rajoituksia

Moduulirekkojen jäsenvaltioiden rajat ylittävään käyttöön ei uusia rajoituksia

Tiedote 05.06.2014 14.34 fi

EU:n liikenneministerit eivät hyväksyneet ehdotusta, jolla olisi rajoitettu raskaan liikenteen moduuliyhdistelmien käyttöä jäsenvaltion rajat ylittävässä liikenteessä.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat 5. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

EU-mitat ylittäviä moduuliyhdistelmiä käytetään erityisesti Pohjoismaiden välisessä liikenteessä. Moduuliyhdistelmillä on selvät positiiviset vaikutukset kuljetustalouteen, päästöihin ja liikenneturvallisuuteen verrattuna lyhyempien yhdistelmien käyttöön samalle kuljetusmäärälle.

Ministeri Virkkunen korosti puheenvuorossaan isojen yhdistelmien rajat ylittävän käytön sallimisen välttämättömyyttä Suomen kaltaiselle maalle.

Jäsenvaltiot olivat asian suhteen jakaantuneet. Löydetyssä ratkaisussa säilytetään asiaa koskeva sääntely nykyisellään. Lisäksi komissio antaa lausuman, jossa vahvistetaan tahto nykytilan säilyttämiseen.

- Ratkaisu oli Suomen hyväksyttävissä neuvottelujen tässä vaiheessa, ottaen huomioon kova vastakkainen lobbaus isojen rekkojen käytön rajoittamiseksi. Paras ratkaisu olisi kuitenkin ollut sääntelyn selkiyttäminen rajat ylittävän käytön osalta. Tulemme antamaan Ruotsin tavoin asiaa koskevan lausuman, jossa vielä korostamme Suomelle tärkeitä näkökohtia, ministeri Virkkunen toteaa.

Asian käsittely jatkuu syksyllä Euroopan parlamentin kanssa, jolloin Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamista asiassa.
Ministerit hyväksyivät myös päätelmät, joilla linjataan pitkäjänteistä eurooppalaista merenkulkupolitiikkaa. Tavoitteena on edistää turvallista, puhdasta ja tehokasta merenkulkua. Päätelmissä on kiinnitetty huomiota myös Suomen tärkeiksi katsomiin seikkoihin, kuten EU:n ja sen merenkulun globaalista kilpailukyvystä huolehtiminen, EU:n laatumerenkulun turvaaminen, merenkulun tietotaidon säilyttäminen sekä lähimerenkulun edistäminen.

Ministerit vahvistivat myös poliittiset yhteisymmärrykset IV rautatiepaketin ns. teknisen osan ehdotuksista, joilla muutetaan Euroopan rautatieviraston (ERA) ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välistä toimivallanjakoa. Ehdotuksista tulee vielä päästä ratkaisuun Euroopan parlamentin kanssa.

Ministerit saivat kokouksessa myös tilannekatsauksen asetusehdotuksesta, jolla määritetään satamapalveluiden markkinoille pääsyn ehtoja ja satamien rahoituksen avoimuutta sekä lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetusehdotuksen käsittelystä.

Lisätietoja: ylijohtaja Minna Kivimäki, p. +358 40 772 2153, kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. +358 40 096 9293