Monitoimimurtajapalveluiden tarjouskilpailun aikataulusta sovittiin

Tiedote 14.12.2004 12.43 fi

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on sopinut öljy- ja kemikaalitorjuntavalmiuksilla varustetun monitoimimurtajan palvelujen kilpailuttamisaikataulusta. Aikataulun mukaan hankintailmoitus julkaistaan 20. tammikuuta ja tarjousten jättämisen määräpäivä on 25. huhtikuuta. Hankintapäätös pyritään tekemään juhannukseksi.

Ennen hankintapäätöksen tekemistä asia esitellään vielä hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Uuden monitoimimurtajan sopimuskausi alkaa 1. joulukuuta 2007.

Monitoimimurtajan palvelut kilpailutetaan nk. avoimella menettelyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kiinnostuneet tahot voivat jättää tarjouksensa palvelun järjestämisestä. Hankinnasta ilmoitetaan erikseen EU:n virallisessa lehdessä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on jo aikaisemmin sopinut siitä, miten öljytorjuntavalmiuksilla varustetulta monitoimimurtajalta tilattavat palvelut rahoitetaan.

Valtion ensi vuoden budjettiin on esitetty Merenkulkulaitokselle ja Suomen ympäristökeskukselle valtuus tehdä sopimus, jolla hankitaan jäänmurtopalveluita sekä ympäristövahinkojen torjunnassa tarvittavia palveluita. Sopimus tehdään 20 vuodeksi ja sopimuksen mukaiset ostot saavat maksaa enintään 134 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2007 lähtien palvelumaksuista ja ylläpitokustannuksista aiheutuu vuosittain yhteensä 6-7 miljoonan euron kustannukset. Niitä katetaan mm. väylämaksutuloilla ja öljynsuojarahaston varoilla.

Koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jäänmurtajapalveluiden tuottamista kilpailutetaan, ei ole olemassa kokemusta siitä, miten kilpailuttaminen vaikuttaa hintatasoon. Siksi sopimusvaltuuden riittävyyden arvioiminen on mahdollista vasta, kun tarjouskilpailu on ratkennut.

Myös se miten kustannukset jakautuvat eri virastojen kesken on vielä auki, sillä aluksen palvelutaso vaikuttaa tarjoajan kustannuksiin.

Lisätietoja:

merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490
talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, puh. (09) 160 28466