null Moottorikelkkasääntelyn muutoksen valmistelua jatketaan

Moottorikelkkasääntelyn muutoksen valmistelua jatketaan

Uutinen 19.02.2018 11.56 fi

Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmään ehdotetaan muutosta. Moottorikelkaksi katsottaisiin tietyt suuremmat, nykyisin moottorireeksi katsottavat ajoneuvot.

Muutos oli tarkoitus toteuttaa jo tällä talvikaudella, mutta lausuntopalautteen perusteella aikataulua siirretään seuraavalle talvikaudelle 2018-2019. Valmistelua jatketaan yhteistyössä mm. ympäristöministeriön ja Trafin kanssa.

Esityksen tavoitteena on moottorikelkkojen luokittelua koskevan sääntelyn uudistaminen vastaamaan paremmin kansalaisten ja erityisesti matkailuelinkeinon uudistuvia tarpeita.

Voimassa olevan maastoliikennelain mukaisesti moottorikelkkailureitillä saa ajaa vain moottorikelkalla. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö yleisillä moottorikelkkailureiteillä.