Takaisin

Moottoripyöräilijöille lisää pakollista opetusta

Moottoripyöräilijöille lisää pakollista opetusta

Tiedote 08.02.2006 14.16 fi

Moottoripyöräopetuksen vähimmäistuntimäärää nostetaan maaliskuun alussa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan nosto on tarpeellinen moottoripyörien käsittelykoevaatimusten kiristyttyä. Myös moottoripyöräilijöille tapahtuneista onnettomuuksista kerätyt tilastot tukevat muutosta. Suistumisonnettomuuksien suuri määrä kertoo kuljettajien hallintataitojen puutteesta.

Uuden asetuksen mukaan oppilaille on jatkossa annettava ajo-opetusta A1- ja A-luokkaa varten vähintään 18 ajokertaa entisen 12 sijaan. Uusista ajo-opetuskerroista neljä kohdistuu ajoneuvon käsittelyyn ja kaksi maantieajoon. Lisäksi harjoituslupaa varten on jatkossa saatava ajo-opetusta kahdeksan ajokertaa entisen neljän sijaan. Ajokerroista neljä on oltava ajo-opetusta liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tulee voimaan 1.3.2006. Sitä sovelletaan kuljettajaopetuksessa joka aloitetaan asetuksen tultua voimaan.Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) 160 28571, 040 716 4140