Mopeder och motorcyklar får bullergränser

Uutinen 17.12.2009 13.35 fi sv

Mätning av buller och utsläpp i samband med ändringsbesiktning av mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar inleds vid årsskiftet. Ett av målen med reformen är att man vill öka mängden ändringsbesiktningar och underlätta polisens trafikövervakning.

Också regelverket som gäller trimning av och byte av delar i mopeder och lätta motorcyklar specificeras. På nyare mopeder och effektbegränsade motorcyklar förutsätts redan nu att man brukar en skylt eller en dekal som hindrar trimning. I fortsättningen får man utan ändringsbesiktning på dessa fordon göra endast de delförändringar som nämns på skylten.