null Mopoilija, käännä pää!

Mopoilija, käännä pää!

Uutinen 17.05.2011 12.03 fi

Mopoilun suosio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Myös onnettomuudet ovat lisääntyneet. Kesäkuun alussa voimaan tulevalla mopokorttiuudistuksella pyritään parantamaan mopoilun turvallisuutta. Aiemmin mopokortin on saanut teoriakokeella, mutta jatkossa on osallistuttava sekä teoria- että ajokoulutukseen.

Liikenneturvan selvityksen mukaan turvallisuus jää mopoilukulttuurissa rennon ajanvieton jalkoihin. Riskinotto näkyy onnettomuuksina: joka kolmas mopoilija on joutunut onnettomuuteen. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on 2,5-kertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.

Mopo-onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja pysyviä vammoja. Mopolla kyyditseminen on hyvin yleistä, mutta matkustajien kypärän käyttö on puutteellista. Kyyditseminen vaikeuttaa mopon hallintaa, kuten myös mopon virittäminen, joka kasvattaa nopeuksia ja vaikeuttaa äkkitilanteisiin reagointia.

Käännä pää -mopokampanja kiinnittää huomion mopoilun riskeihin. Kampanjan yhteydessä järjestetään kymmeniä mopotapahtumia kouluissa eri puolilla maata, ja se näkyy myös sosiaalisessa mediassa ja internetissä.

Kampanjan järjestävät Liikenneturva, liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevakuutuskeskus.