Mopojen katsastus liikenneministereiden keskustelun aiheena

Uutinen 30.10.2012 10.45 fi

EU:n liikenneministerit keskustelivat komission ehdotuksesta, joka koskee ajoneuvojen katsastussäännösten minimiharmonisointia. Komissio on ehdottanut, että turvallisuus- ja ympäristösyistä katsastusvelvollisuus laajennettaisiin mopoihin ja moottoripyöriin sekä kevytperävaunuihin ja liikennetraktoreihin.

Liikenneministerit kokoontuivat 29. lokakuuta Luxembourgissa.

Suomi toi keskustelussa esiin tarpeen säilyttää riittävä kansallinen liikkumavara uusien ajoneuvoluokkien osalta. Näin tavoitteisiin voidaan vastata kustannustehokkaalla tavalla. Tämän näkemyksen jakoivat useat muut valtiot. Ehdotuksen käsittely jatkuu neuvostossa vielä Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana.

Neuvosto päätti myös lentoliikenteen lähtö- ja saapumisaikoja eli ns. slotteja koskevasta asetuksesta. Neuvoston yleisnäkemys tuo muutoksia lähinnä slottien vaihdantaan ja lentoasemakohtaisten slot-koordinaattoreiden rooliin. Suomessa vain Helsinki-Vantaan lentoasema kuuluu sääntelyn piiriin. Neuvottelut asetuksesta jatkuvat vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken.

Liikennekomissaari Siim Kallas informoi neuvostoa lentoliikenteen päästökauppaa koskevasta tilanteesta. Useat EU:n ulkopuoliset valtiot vastustavat päästökauppaa. Komissio peräänkuulutti Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa tehtävää työtä ja globaalia sopimusta, jotta tilanne saataisiin ratkaistua kolmansien maiden kanssa. Suomi tuki tätä lähestymistapaa ja korosti sitä, että asia tulee ratkaista niin, ettei EU:n lentoyhtiöiden toiminta vaarannu.

Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 34 2013
kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668