Mopokorttiin uudet opetus- ja tutkintovaatimukset kesäkuussa

Uutinen 28.04.2011 11.42 fi sv

Uusi ajokorttilaki tuo M-luokan ajokortin suorittamiseen pakollisen kuljettajakoulutuksen. Jatkossa mopon ja kevyen nelipyörän, kuten mopoauton, kuljettajakoulutus sisältää teorian lisäksi ajo-opetusta liikenteessä.

Mopoilun suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja onnettomuudet ovat yleisiä. M-luokan ajokorttia koskevien muutosten tavoitteena on parantaa uusien kuljettajien valmiuksia ja turvallisuutta liikenteessä.

Mopolla suoritettavan M-luokan ajokortin tutkintovaatimuksena on teoriakokeen lisäksi mopon käsittelykoe. Kevyellä nelipyörällä vaatimuksena on teoriakokeen lisäksi ajokoe liikenteessä. M-luokan ajokortin voi edelleen saada 15-vuotiaana.

Myös autokoululupien myöntäminen muuttuu kesäkuussa. Luvat ovat jatkossa valtakunnallisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Lisäksi ne myönnetään joko kevyemmän ajoneuvoryhmän tai raskaan kaluston kuljettajaopetukseen tai molempiin. Poikkeuksena on mopo-opetus, jota voi tarjota tavallista autokoululupaa keveämmällä luvalla, niin sanotulla mopokoululuvalla.

M-luokan ajokortin suorittamista, ajokortin terveysvaatimuksia, ajokorttiseuraamuksia sekä liikenneopettajalupaa ja liikenneopettajien opetusharjoittelua koskevat säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2011.

Lain näiden osien nopeaan voimaan tuloon vaikutti keväällä 2011 käynnistynyt uuden liikenneopettajantutkinnon mukainen koulutus ja ajokortin terveysvaatimuksia koskevat säännökset, jotka sisältyvät ajokorttidirektiiviin ja komission direktiiviin.

EU:n ajokorttidirektiivin toimeenpanoon liittyviltä osin laki tulee voimaan tammikuussa 2013. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.