Takaisin

Murtajahankinnat ja merenkulku pääosassa Luhtasen ja Frankin neuvotteluissa

Murtajahankinnat ja merenkulku pääosassa Luhtasen ja Frankin neuvotteluissa

Tiedote 26.01.2004 00.00 fi

Merenkulkuun ja jäänmurtajahankintoihin liittyvät kysymykset olivat pääosassa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen ja Venäjän liikenneministeri Sergei Frankin tapaamisessa lauantaina 24. tammikuuta Pietarissa.

Suomi ja Venäjä harkitsevat lähes samanaikaisesti oman jäänmurtajakalustonsa lisäämistä. Lähivuosina Venäjällä on tarve hankkia lukuisia uusia jäänmurtaja Suomenlahdelle.

Ministerit sopivat, että helmikuun aikana järjestetään asiantuntijatasolla kokous, jossa käydään vielä kerran läpi murtajatyyppejä ja rahoitusvaihtoehtoja koskevia asioita.

Suomen, Venäjän ja Viron välinen alusten valvonta- ja informaatiojärjestelmä (VTMIS) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1. heinäkuuta 2004. Järjestelmä tulee parantamaan merenkulun turvallisuutta mm. vähentämällä onnettomuusriskiä 80 prosenttia. Luhtanen ja Frank pitävät järjestelmää välttämättömänä erityisesti risteävän liikenteen ja öljytankkeriliikenteen seurannan kannalta.

Lentoliikenneasioista ministerit sopivat, että Siperian ylilentokysymyksistä sekä Suomen ja Venäjän lentoliikennevuorojen asteittaisesta lisäämisestä järjestetään tapaaminen vielä alkukevään aikana.