null Museo- ja yhteisöavustukset haettavissa

Museo- ja yhteisöavustukset haettavissa

Uutinen 08.01.2013 09.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi vuoden 2013 avustukset, jotka on tarkoitettu liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä liikenne- ja viestintäyhteisöjen hankkeisiin. Hakuaika päättyy 31.1.2013 kello 16.15.

Museoavustuksia myönnetään rakennushankkeisiin ja muihin kehittämisinvestointeihin sekä tiedotustoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tukemiseen. Tuki kohdennetaan erityisesti merkitykseltään tärkeimpiin ja kattavuudeltaan edustavimpiin ja tasokkaimpiin museoihin.

Liikennealan yhteisöjen toiminnan tukemiseen osoitettua määrärahaa kohdennettaessa perusteena on yhteisön yleishyödyllinen tarkoitus ja toiminta.

Viestintäalan yhteisöjen avustuksia myönnetään hankkeisiin, joilla edistetään tietoyhteiskunnan palveluiden turvallista käyttöä ja itsesääntelyä sekä kansalaisten viestintävalmiuksia.