null Muutoksia rautatieuudistuksen valmistelun organisointiin

Muutoksia rautatieuudistuksen valmistelun organisointiin

Tiedote 06.06.2018 17.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä pääsivät 4.6.2018 yhteisymmärrykseen kilpailun avaamisen etenemisestä.

Hankkeen valmistelun organisointiin on tehty muutoksia 6.6.2018.

Projektijohtajana on aloittanut Liikenneviraston toimialajohtaja Rami Metsäpelto. Hänen tehtävänään on yhteistyössä LVM:n, VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjauksen ja VR-Yhtymä Oy:n toimivan johdon kanssa varmistaa VR-Yhtymä Oy:stä eriytettäviin yhtiöihin liittyvien yhtiöjärjestelyjen oikea-aikainen toimeenpano sekä koordinoida eri yhtiöiden valmistelua.

Projektijohtajan vastuulla on valmistella VR-Yhtymä Oy:stä liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen eriytettävien yhtiöiden muodostaminen siten, että perustettavat yhtiöt ovat liiketoiminnallisesti kannattavia ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Projektijohtaja raportoi toiminnastaan ministeriön johdolle ja liikenne- ja viestintäministerille.

Hankkeen projektitoimisto, kilpailutustyöryhmä, henkilöstötyöryhmä sekä viranomaistoiminnot-työryhmä jatkavat toimintaansa normaalisti.

Aiemmin hankkeessa toimineet johtoryhmä ja yhtiötyöryhmä lakkautetaan.

Lisätietoja:
projektitoimiston puheenjohtaja, markkinayksikön johtaja Laura Eiro, p. 040 096 9293
projektitoimiston varapuheenjohtaja, ohjausyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377