null Muutoksia taksinkuljettajien ammattipätevyysasetukseen

Muutoksia taksinkuljettajien ammattipätevyysasetukseen

Tiedote 15.05.2014 13.29 fi

Valtioneuvosto on antanut 15. toukokuuta asetuksen, jolla tarkennetaan kesäkuun alussa voimaan tulevaa lakia taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. Asetuksessa otetaan huomioon muun muassa taksinkuljettajien yläikärajan poistumiseen liittyvät seikat.

Jos taksinkuljettaja on menettänyt ajolupansa 70 vuoden yläikärajan takia, hän saa luvan takaisin, jos täyttää kuljettajan terveysvaatimukset ja osallistuu jatkokoulutukseen. Käytännössä jatkokoulutus on vähintään yhden päivän mittainen.

Terveydellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan lääkärin antamalla ajoterveyslausunnolla ja toimintakykylausunnolla. Tarkemmat määräykset toimintakyvyn tutkimisesta antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Voimassa oleva taksinajolupa voidaan uusia niin kauan kuin henkilö täyttää lupavaatimukset. Jos uudistamista haetaan määräajassa ennen edellisen luvan päättymistä, ajolupa on voimassa aiemman päättymispäivästä lukien.

Asetuksella muutetaan vaatimusta muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin vähimmäisvoimassaolosta. Henkilölle voidaan myöntää Suomessa taksinkuljettajan ajolupa, kun hänellä on ollut ajokortti vähintään yhden vuoden ajan.

Muutoksella yhdenmukaistetaan taksinkuljettajaksi pääsemisen edellytyksiä kotimaassa ajokortin suorittaneen kanssa. Aiempi vähimmäisaika oli kaksi vuotta.

Asetuksen mukaan taksinkuljettajien peruskoulutuksessa tulee olla käytännön harjoituksia, jotka liittyvät erilaisten matkustajaryhmien avustamiseen ja erityistarpeisiin.

Jatkokoulutuksessa näistä aiheista ei vaadita käytännön harjoittelua, vaan koulutus voidaan hoitaa myös muulla tavoin. Lisäksi koulutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajan turvallisuuteen.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta samaan aikaan lakimuutosten kanssa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571