Muutoksia television tekstitys- ja siirtovelvoitteisiin

Tiedote 26.08.2010 13.45 fi sv

Näkö- ja kuulovammaisille tarkoitetut ääni- ja tekstityspalvelut laajenevat televisiossa. Muutoksia tulee myös televisio-ohjelmien siirtovelvoitteeseen kaapeliverkoissa.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 26. elokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 27. elokuuta. Nyt tehtyjä muutoksia aletaan soveltaa heinäkuun alusta 2011.


Television ääni- ja tekstityspalvelut
laajenevat

Nykyisin ääni- ja tekstityspalveluja tarjoaa Yleisradio. Tarjonta perustuu Yleisradion julkisen palvelun tehtävään. Kaupallisilla kanavilla ei vastaavaa velvoitetta ole aikaisemmin ollut.

Kuulovammaisten palvelemiseksi tietty osa suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmista tulee tekstittää. Näkövammaisten palveluja parannetaan kuvailutulkkauksella tai muuttamalla suomeksi tekstitettyjen ulkomaisten ohjelmien teksti ääneksi.

Lain mukaan ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä yleisen edun mukaisiin valtakunnallisen toimiluvan nojalla lähetettäviin kanaviin, eli kanaviin, joilla on toimiluvassa velvollisuus lähettää uutis- ja ajankohtaisohjelmia.

Ääni- ja tekstityspalvelulle määritellään asteittain nousevat osuudet niin, että vuoteen 2016 mennessä palvelu tulee liittää 50 prosenttiin kaupallisten kanavien ohjelmista. Palvelujen tuottamisen kustannukset eivät saa ylittää yhtä prosenttia kaupallisten kanavien liikevaihdosta.

Yleisradion tulee liittää tekstitys vuoteen 2016 mennessä kaikkiin ohjelmiin, pois lukien musiikkiesitykset sekä lasten- ja urheiluohjelmat.

Eduskunta edellyttää lausumassaan, että lastenohjelmien tekstityksen merkitystä lasten kehitykselle selvitetään tarkemmin ja että selvityksen pohjalta harkitaan uudelleen velvoitetta lastenohjelmien tekstittämisestä.


Siirtovelvoitteeseen
muutoksia

Muutoksia on tulossa myös televisio-ohjelmien niin sanottuun siirtovelvoitteeseen kaapeliverkoissa. Käytännössä laki vähentää siirtovelvoitteen piiriin kuuluvien kanavien määrää. Siirtovelvoite koskisi samoja kanavia, joilta edellytetään ääni- ja tekstityspalveluja.

Säännös on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Antenniverkkojen televisiotarjontaan lainmuutos ei vaikuta millään tavalla.

Siirtovelvoite (must carry) tarkoittaa sitä, että kaapelitelevisioyhtiö on velvollinen välittämään verkossaan tiettyjen valtakunnallisten yleiskanavien ohjelmaa. Siirtovelvoitteen alaisesta ohjelmistosta ei kaapelitelevisioyhtiön kuitenkaan tarvitse maksaa tekijänoikeusmaksuja.

Siirtovelvoite on poikkeuksellinen järjestely. Normaalisti kanavien kaapelijakelusta sovitaan lähettäjän ja kaapeliverkon haltijan kesken.

Siirtovelvoite koskee nyt myös IP-teknologialla toteutettuja kaapelitelevisioverkkoja (IPTV), jos verkko-operaattori tarjoaa kuluttajille päätelaitteen, joka mahdollistaa tv-ohjelmien katselun tavallisella televisiovastaanottimella.


Lisätietoja:

viestintäneuvos Elina Normo, puh. 09 160 28463 tai 040 765 7887
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. 09 160 28462 tai 050 511 6601