null Muutoksia vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin

Muutoksia vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin

Uutinen 18.03.2009 15.16 fi

Suomen kansalliset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset on muutettu vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia, määräyksiä sekä EU-direktiiviä. Uudet säännökset tulevat voimaan 1.4.2009 ja niiden käyttöönoton siirtymäkausi kestää 1.7.2009 saakka.

Muutoksessa tie- ja rautatieliikennettä koskevat ministeriön asetukset muutetaan vastaamaan meri- ja ilmaliikenteen määräyksiä. Uusilla säädöksillä parannetaan vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta ja samalla parannetaan kuljetusketjun logistista sujuvuutta siirryttäessä kuljetusmuodosta toiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat tie- ja rautatiekuljetussäännökset koskevat muun muassa vaarallisia aineita lähettävää kemianteollisuutta, kuljetusten huolitsijoita, kuljetusyrityksiä ja kuljettajia sekä lähetyksen vastaanottajia.