null Muutos lentoliikenteen valvontamaksuja koskevaan lakiin

Muutos lentoliikenteen valvontamaksuja koskevaan lakiin

Tiedote 20.05.2020 13.45 fi sv en

Kone lähdössä lentoon lentokentältä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää väliaikaista muutosta lentoliikenteen valvontamaksua koskevaan lakiin.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuoden 2020 heinä- ja lokakuun maksukausien maksuerien suorittamista siirrettäisiin puolella vuodella eteenpäin.

Toimenpiteellä helpotettaisiin lentoasemayhtiöiden taloudellisia toimintaolosuhteita ja autettaisiin toiminnan jatkuvuutta koronavirustilanteesta johtuvassa poikkeustilassa.

Lentoliikenteen valvontamaksu on lentoasemayhtiöille lakisääteinen kustannus, joka perustuu ilmailun viranomaiskustannuksiin. Maksua kannetaan lentoasemayhtiöiltä asemalta lähteneiden matkustajien lukumäärän mukaan.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020 ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Juha Tervonen, p. 0295 34 2070

ylitarkastaja Emmi Nykänen, p. 0295 34 2397