null Näkövammaisten pistekirjoituspostien lähettäminen maksutta lain tasolle

Näkövammaisten pistekirjoituspostien lähettäminen maksutta lain tasolle

Uutinen 07.08.2014 13.44 fi

Postitarroja (Kuva: Rodeo)

Näkövammaisten oikeus lähettää pistekirjoitustuotteita maksuttomina postilähetyksinä vahvistuu. Oikeudesta säädetään jatkossa postilaissa. Lain muutos astuu voimaan 1. syyskuuta.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä. Yleissopimuksen perusteella näkövammaisilla on oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta.

Sopimuksen ja postilain muutoksen tavoitteena on parantaa näkövammaisten mahdollisuuksia saada pistekirjoitustuotteita käyttöönsä ja näin lisätä yhdenvertaisuutta esimerkiksi haja-asutusalueilla.

Postimaksuttomat pistekirjoituslähetykset koskevat postiyrityksiä, joille on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena toimijana. Suomessa tämä velvollisuus on Itella Posti Oy:llä.

Yleissopimuksen pistekirjoituslähetyksiä koskevaan artiklaan tehdään kuitenkin varauma, jonka mukaan maksuttomuus ei Suomessa koske näkövammaisten järjestöjä, eikä näkövammaisten lähettämiä äänikirjoja tai näkövammaiselle suunnattuja apuvälineitä.

Maailman postiliiton yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1. tammikuuta 2014.