Nätkoncession för digital-tv-nät på Åland ledig att sökas

Tiedote 11.10.2005 12.39 sv


Statsrådet förklarade den 10 oktober en nätkoncession för ett digitalt televisionsnät i landskapet Åland ledig att sökas. Koncessionen omfattar tillhandahållande av nättjänster i det digitala markbundna televisionsnätet och beviljas för högst 20 år i sänder.

Enligt en överenskommelse mellan statsrådet och Ålands landskapsregering beviljas nätkoncessionen av statsrådet. För beviljandet krävs dessutom samtycke av Ålands landskapsregering.

I det övriga Finland innehas nätkoncessionen för det digitala markbundna televisionsnätet av Digita Ab.


Ytterligare information
Forskare Mikael Åkermarck, tfn (09) 160 28396