Uutinen 22.01.2016 08.55 fi sv

Statsrådet har den 22 januari 2016 förklarat en regional koncession för televerksamhet ledig att sökas i landskapet Åland.

Ledig att sökas är en regional koncession för televerksamhet inom frekvensområdet 450 megahertz. Koncessionen är i kraft till den 21 juni 2025. Ansökningstiden för koncessionen går ut den 18 februari 2016 kl. 12.

Enligt koncessionen ska nätet byggas så att det täcker 99 procent av befolkningen i landskapet Åland inom tre år från början av koncessionsperioden. När koncessionen beviljas ska det svenska språkets särställning i landskapet beaktas. Avsikten är att det nya frekvensområdet ska betjäna i synnerhet skärgårdsområdena och aktörer som t.ex. Gränsbevakningsväsendet och rederierna.