null Neljä skenaariota merenkulun tulevaisuudelle

Neljä skenaariota merenkulun tulevaisuudelle

Uutinen 15.02.2013 09.50 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Trafi ovat teettäneet tarkastelun suomalaisen merenkulun tulevaisuuden haasteista ja menestystekijöitä. Suomen meriliikenteen skenaariot 2030 -tutkimus on osa meriliikennestrategian valmistelua.

Tutkimuksessa esitellään neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta muun muassa sen mukaan miten globaalien muutosten, Suomen ulkomaankaupan, ympäristösääntelyn ja talouden näkymien oletetaan vaikuttavan meriliikenteeseen. Skenaariotarkastelussa arvioitiin niitä tekijöitä, jotka meriliikenteen kehittymisen kannalta olisivat olennaisia ja joihin sekä valtion että alan toimijoiden on mahdollista vaikuttaa.

Tutkimus tukee osaltaan Suomen meriliikennestrategian laatimista. Strategiassa muodostetaan muun muassa skenaariotyön pohjalta näkemys meriliikenteen toivotusta tulevaisuudesta. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2011 tehdylle Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita -tutkimukselle.

Suomen meriliikenteen skenaariot 2030 -tutkimus on luettavissa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin verkkosivuilla osoitteessa www.trafi.fi.