null Nettinuorisotyö laajenee kouluväkivallan ennalta estämiseksi

Nettinuorisotyö laajenee kouluväkivallan ennalta estämiseksi

Uutinen 13.02.2009 11.00 fi

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä kokoontui tänään perjantaina 13.2.2009 käsittelemään hallinnonalojen käynnistämiä toimia Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten väkivallantekojen ennalta ehkäisemiseksi, varautumisen parantamiseksi ja jälkihoidon tehostamiseksi.

Toimenpiteitä on käynnistetty yhteensä noin 115. Nettinuorisotyön laajentaminen on valtakunnalliseksi palveluksi on yksi käynnistetyistä toimista.