null Neuvottelukunnat liikennehallinnon virastoille

Neuvottelukunnat liikennehallinnon virastoille

Uutinen 28.04.2010 10.24 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut kolmevuotiset neuvottelukunnat seuraamaan ja kehittämään Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa.

Liikenneviraston neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen StoraEnso Oyj:stä. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1. toukokuuta 2010 ja päättyy 14. toukokuuta 2013.

Liikenteen turvallisuusviraston puheenjohtajana toimii Chief Financial Officer Jukka Havia Tikkurila Oyj:stä. Neuvottelukunnan toimikausi alkoi 15. huhtikuuta 2010 ja päättyy 14. toukokuuta 2013.

Ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä toimii molempien neuvottelukuntien varapuheenjohtajana. Neuvottelukuntien muiksi jäseniksi on kutsuttu johtajia ja asiantuntijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.