Neuvottelukunta liikenteen ympäristöasioille

Uutinen 01.11.2012 11.37 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenteen ympäristöasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on käsitellä liikenteen ympäristökysymyksiä yhteistyössä muun valtionhallinnon ja sidosryhmien kanssa. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 30. kesäkuuta 2015.

Neuvottelukunta toiminnan painopiste on ilmastonmuutoksen torjumisessa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamisessa, mutta se käsittelee myös muita liikenteen ympäristökysymyksiä. Neuvottelukunta pyrkii vaikuttamaan kansallisiin ja kansainvälisiin ympäristö- ja ilmastohankkeisiin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet koostuvat liikenteen ja ympäristöasioiden asiantuntijoista valtionhallinnosta, keskeisistä sidosryhmistä ja yrityksistä.

Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulisi kansallisen ilmasto ja energiastrategian mukaan vähentyä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Liikennesektoria koskevat myös monet muut kansainvälisistä sopimuksista tai kotimaisista poliittisen tason linjauksista tulevat ympäristötavoitteet muun muassa meluun, pohjavesiin ja kaupunkien ilmanlaatuun liittyen.