null Nokialla ja Lempäälässä junaliikenne osaksi seutulippua

Nokialla ja Lempäälässä junaliikenne osaksi seutulippua

Tiedote 06.03.2013 10.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki ja VR-Yhtymä Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen kokeilusta, jossa Lempäälän ja Nokian asukkaat voivat käyttää myös junaa seutuliikenteessä.

Kokeilun aikana asiakas voi matkustaa Tampereen kaupunkiseudun seutulipulla 30 vuorokauden ajan rajoittamattoman määrän matkoja kokeilukuntien välisessä liikenteessä hyödyntäen sekä juna- että bussiliikenteen vuoroja. Kokeilu parantaa huomattavasti seudullisen joukkoliikennematkustamisen palvelutasoa. Samalla seutulipulla voi hyödyntää molempien kulkumuotojen vuorotarjontaa eikä kuukausilippulaisten tarvitse enää käyttää vain yhtä välinettä.

Nyt kesäkuussa käynnistyvästä kokeilusta saadaan hyvää käytännön kokemusta siitä, miten lempääläläiset ja nokialaiset innostuvat käyttämään junan ja bussin kattavaa seudullista joukkoliikennettä päivittäisessä matkustuksessaan. Tavoitteena on, että jo kokeilun aikana myös henkilöautolla kulkevista saataisiin uusia joukkoliikenteen käyttäjiä.

Pilotin on tarkoitus käynnistyä tämän vuoden kesäkuun aikana ja se kestää 30.6.2014 saakka. Tarkoituksena on vakiinnuttaa kokeilu jatkuvaksi toiminnoksi 1.7.2014 alkaen koko Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueella. Mallia on tarkoitus levittää myös muualle Suomeen.

Sopimuksessa on asetettu VR-Yhtymä Oy:lle EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen hintavelvoite sekä sovittu periaatteista ja menettelytavoista, joiden mukaan hintavelvoite korvataan VR-Yhtymä Oy:lle. Rautatieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena liikenne- ja viestintäministeriö vastaa palvelusopimusasetuksen mukaisesta valvonnasta.

Lisätietoja:
joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita, Tampereen kaupunki, p. 050 3267 007, liiketoiminnan kehityspäällikkö Teppo Sotavalta, VR-Yhtymä Oy, p. 040 86 22173, liikenneneuvos Marko Forsblom, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2499